top of page

KARAOLLARI.5 BÖLGE MÜD. SERPESATHI KAP.İŞİ

Karayolları 5 Bölge Müdürlüğü 55(Kahramanmaraş)- 58(Elbistan) Şube Şefliği Yollarında Alttemel-Temel Yapılması ve Kendiliğinden Yürür Otomatik Mıcır Serme Finişeri ile SathI Kaplama Yapılması İşi

PROJE DETAYI

9.023 Dekar astarsız bitümlü sathi kaplama, 1.840 Dekar astarlı bitümlü sathi kaplama, 382.000 m3 alttemel-temel ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen cins ve miktarda muhtelif işlerin yapılması yapım işi

İş Veren İdare     : Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü

bottom of page