top of page

Hakkımızda

ENSAR İNŞAAT kurulduğu 1989 yılından günümüze; gerek devlet kurumları gerek özel inşaatlar açısından büyük yatırım ve taahhütlere imza atmaktadır. Profesyonel anlayışımız, çağdaş yönetim modelimiz ve uzman ekibimizle, Türkiye’de altına imza attığımız proje sayısı her geçen gün artmaktadır.

 

Kuruluşumuzdan günümüze geride bıraktığımız yıllar içinde gerçekleştirdiğimiz tüm projeleri zamanından önce, beklenenden daha iyi kalitede teslim etmek ilkemiz olmuştur. ENSAR İNŞAAT bütün kurum ve kuruluşların güvenini hakkıyla kazanmıştır.

Yönetim Kurulu

Ahmet Ensarioğlu
KURUCU

Mustafa Ersin Ensarioğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Bunca yıllık çağdaş, dürüst, onurlu, başarılı ve kesintisiz bir geçmişi olan şirketimiz bugünlere emin adımlarla ulaşırken; işlerini yaptığımız kurum, kuruluş ve kişileri tam anlamıyla memnun ettiğimizi özellikle vurgulamak gerekmektedir. Bugünkü güçlü konumumuzun ana etkenleri olan bu prensipler ve çağın gerektirdiği sektördeki yenilikleri ve teknolojiyi ülkemize taşımak temel ilkelerimiz olmuştur. Amacımız; 1989 yılında yöresel hizmet vermek amacıyla kurduğumuz ve bugün ülkemizin dört bir yanında önemli eserleri tamamlayarak sektörünün parlayan yıldızı konumuna gelen firmamızı sağlam temeller üzerinde üçüncü bin yıla taşımaktadır.

KURUMSAL

Kalite Politikası

1989 yılında inşaat sektöründe faaliyetine başlayan ENSAR İNŞAAT   geçen bu zaman içerisinde büyümesini aynı hızla devam ettirmekle beraber, daha birçok sektörde güvenilir ve saygın firmalarından biri olarak ülkemizin yeniden yapılanması sürecinde üzerine düşen sorumluluğun ciddiyeti ile çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Müşteri şartnamelerine, standartlara, kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uyarak alt yapı ve üst yapı imalatlarını gerçekleştirmek,

İmalatlarımızı idame ettirirken havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmeyi önlemek,

Kaynakları etkin ve planlı kullanarak, gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz bir çevreyi miras bırakmak,

İnsan sağlığı ve iş güvenliğini temel prensip edinerek, tüm çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, imalat sunduğumuz kamu kurum ve kuruluşlarına,  halkımıza sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak temel politikamızdır.

Etkin olarak uygulanan ve sürekli geliştirilen yönetim sistemimizle alt yapı ve üst yapı imalat faaliyetlerinde her zaman aranılan bir şirket olmak hedefimizdir.

Temel Değerlerimiz

 • Bilgi

 • Verimli Çalışma

 • Başarı

 • Kaliteli iş

 • İşi zamanında bitirme

 • Hep en iyisi ve daha iyisini yapma

 • Yeni gelişmelere öncülük etme

 • Kalite ve maliyet açısından rekabetçi olma

 • Çalışanına değer verme

 • Yaptığı işi sevme ve işinden heyecan duyma

 • Paylaşımcı ve katılımcı olma

 • Eleştirilere açık olma

 • Araştırmacı ve takipçi olma

 • Her zaman, her koşulda, her konuda başarı peşinde koşma ve bundan haz duyma

Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikamız

Biz, ürettiğimiz hizmetlerde çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli iyileştirmek için çaba harcarız.

Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerimizi tespit eder ve varsa olumsuz etkileri en aza indiririz.

Faaliyetlerimiz sırasında, enerjiyi ve kaynaklarımızı etkin kullanır ve sürekli tasarruf etmek için önlemler alırız.

İşlerimizi yaparken atıklarımızı kontrol altında tutar, hava, su ve toprağın kirlenmesini, uygun tekniklerle minimize ederiz.

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm çalışanlar tarafından yaşatılabilmesi için gerekli olan duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütürüz.

Sunduğumuz tüm hizmetler sırasında; çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanları, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan koruruz.

Kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine zarar vermemek için tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli olarak izleyerek, gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlarız.

Verdiğimiz hizmetlerin çevreye etkilerini kamuoyuna duyurur, bilgimizi onlarla paylaşırız.

Başkanın Mesajı

İnsanın en önemli kaynak olduğu prensibinden yola çıkan firmamız; tüm çalışanları ile kenetlenmiş bir aile anlayışı içinde doğru ve dürüst olmaktan taviz vermeden büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürmekte, firma bünyesine dahil olan her yeni proje ile birlikte teknik yeterlilik ve kapasitesini de artırmaktadır.

Firmamız donanımlı teknik kadrosu, çağdaş çalışma alanları ve her geçen gün genişleyen modern makine parkıyla sektörünün en iyisi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, özellik arz eden ve çok kısa sürelerde bitirilmesi gereken birçok projeyi de zamanından önce ve eksiksiz olarak teslim etme başarısını göstermiş ve ilgili kuruluşların takdirlerini kazanmıştır.

Bunca yıllık çağdaş, dürüst, onurlu, başarılı ve kesintisiz bir geçmişi olan şirketimiz bugünlere emin adımlarla ulaşırken; işlerini yaptığımız kurum, kuruluş ve kişileri tam anlamıyla memnun ettiğimizi özellikle vurgulamak gerekmektedir. Bugünkü güçlü konumumuzun ana etkenleri olan bu prensipler ve çağın gerektirdiği sektördeki yenilikleri ve teknolojiyi ülkemize taşımak temel ilkelerimiz olmuştur. Amacımız; 1989 yılında yöresel hizmet vermek amacıyla kurduğumuz ve bugün ülkemizin dört bir yanında önemli eserleri tamamlayarak sektörünün parlayan yıldızı konumuna gelen firmamızı sağlam temeller üzerinde üçüncü bin yıla taşımaktadır.

Bize güvenerek projelerini hayata geçirme imkanını veren kurum, kuruluşlara ve bizleri bugünlere taşıyan tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

MUSTAFA ERSİN ENSARİOĞLU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Misyonumuz

Biz, inşaat müteahhitliği ve ona bağlı yan sektörlerde; Taahhütlerimizi mümkün olan en kısa zamanda, en düşük maliyet ve en yüksek kaliteyle tamamlar ve kalıcı eserler yaratırız.

Ülkemizin güçlü müteahhitlik sektörü ihtiyacını karşılarken, uzun vadede karlılığın kaliteden geçtiğini ispatlar, her koşulda üretime katkıda bulunur, kaliteli iş yapar, her yönden bize güven duyulmasını sağlarız. Özel karakterde, teknik özellikleri ağırlıklı zor ve ince işleri üstlenebilir, her yaptığımız işin bir öncekinden daha kaliteli olmasını başarır, yapılan yatırımların çağdaş dünya standartlarına ulaşmasına artı değer katarız .

Vizyonumuz

ENSAR, teknik ve ekonomik olarak en son sistemleri kullanan, uluslararası alanda sektörle ilişki içinde olan tüm kişi ve kuruluşların tanıdığı, güvendiği, saygı duyduğu ve çalışmak istediği bir firmadır. Belirli uzmanlık konularında en iyi olmayı başarmış, sadece yurt içinde değil, aynı zamanda yurt dışında da tanınan ve güvenilen bir isimdir.

Bir sonraki işini daha da kaliteli yaparak, sektöründe uzmanlık sahibi olduğu yelpazeyi sürekli genişleterek, ulaştığı düzeyi uluslararası arenaya taşıyarak Türkiye'nin ilk 100, dünyanın ise ilk 1000 inşaat firması arasına girmeyi hedeflemektedir.

Hakkımızda
Yönetim Kurulu
Kalite Politikası
Temel Değerlerimiz
Çevre Sağlığı & Güvenlik
Başkanın Mesajı
Misyonumuz
Vizyonumuz
bottom of page